Glaukom

Det finns två olika typer av glaukom (grön starr): Kroniskt och akut. Det som skiljer de båda från varandra än insjuknandet och symptomen.


GlaukomKroniskt glaukom

Vid kronsikt glaukom förtvinar synnerven långsamt när trycket i ögat är för högt. Alla människor är olika känsliga för detta tryck. Vid rätt behandling kan du i de flesta fall behålla en relativt bra syn.

Det kan gå flera år innan du märker att synen försämrats då det tar väldigt lång tid för sjukdomen att utvecklas. Synnerven försämras nämligen också först utanför synfältets centrum. När du märker att du ser sämre har sjukdomen nått det centrala synfältet som är det som drabbas allra sist. Ser du ringar i regnbågsfärger runt gatlyktor kan det vara ett tecken på glaukom.

Akut glaukom

Vid akut glaukom blir trycket i ögat plötsligt mycket högre vilket försämrar synen. Vanligast är att det bara är ett öga som drabbas. Akut glaukom är mycket mer allvarligt än kronisk glaukom. Får du plötsligt sämre syn är det viktigt att du snabbt kommer till en ögonläkare som kan undersöka din syn. I vissa fall, om du inte får hjälp tillräckligt snabbt, kan du få en betydligt sämre syn och till och med bli blind.

Vanliga symptom för akut glaukom är att du plötsligt får värk i ena ögat. Illamående och huvudvärk är också symptom som ofta uppstår i samband med akut glaukom. Sjukdomen kallas för akut glaukom eftersom synen försämras så snabbt. Detta beror på att det uppstår en svullnad i hornhinnan.

Så kan du förebygga

För att förebygga glaukom är det viktigt att du, med nära anhöriga som drabbats av sjukdomen, kontrollerar synen hos en ögonläkare. Detta är extra viktigt om det rör sig om en förälder eller ett syskon som tidigare fått glaukom.

Tumregeln kan då vara att börja undersöka ögonen när du närmar dig den ålder som din anhörige fick sjukdomen. En ögonläkare kan du kontrollera trycket i dina ögon och i vissa fall sätta in tryckminskande behandling.

Undersökning

Vid en undersökning för misstanke om glaukom mäter ögonläkaren trycket i ögat för att se att det inte är för högt. En annan del av undersökning går ut på att mäta hornhinnans tjocklek. Tjockleken på hornhinnan kan nämligen påverka resultatet av tryckmätningen och därmed ge ett felaktigt svar.

Sist undersöker ögonläkaren synfält och ögonbotten för att kunna säkerställa att synnerven inte skadats. En ögonläkare ser ofta direkt när det rör sig om akut glaukom. Ögat är rött och hornhinnan är mycket svullen.

Behandling

Glaukom behandlas med ögondroppar som sänker trycket i ögat, läkemedel som förhindrar nybildning av kammarvätska samt laserbehandling som förhindrar att trycket i ögat ökar igen.