Katarakt

Katarakt, grå starr, är en vanlig ögonsjukdom som drabbar många äldre. Ögats lins blir grumligare med åren vilket försämrar synskärpan.


Katarakt

Katarakt (grå starr)

Katarakt, grå starr, innebär att ögats lins blir grumlig vilket leder till att synen blir suddig och oskarp. Att linsen blir något grumlig med åldern är helt normalt. Däremot bör du söka vård hos en ögonläkare om synen försämras till den grad att du har svårt att avståndsbedömning, lätt blir bländad eller får dubbelseende.

Katarakt drabbar ofta båda ögonen, men det sker inte samtidigt. Det är även olika hur snabbt sjukdomen utvecklas. Hos vissa personer kan det gå på några månader medan det för andra kan ta flera år.

Vilka drabbas

Katarakt eller grå starr är en sjukdom som oftast drabbar äldre personer. Den största patientgruppen som har katarakt är kvinnor över 70 år. Andra personer som löper stor risk att drabbas är de som har diabetes, är rökare eller lider av vitaminbrist. Är du undernärd finns det också en risk att drabbas av katarakt.

Symptom

  • Sämre synskärpa
  • Ser sämre på långt håll
  • Sämre lässyn
  • Svårare att se om det inte är tillräckligt ljust
  • Svagare färger och konturer
  • Bländning
  • Dubbelseende
  • Vid grå starr på ett öga kan det leda till att du får svårt med avståndsbedömning

Undersökning

För att kunna undersöka ögats lins använder ögonläkaren ett ögonmikroskop. Läkaren undersöker även ögats synskärpa genom ett vanligt syntest.

Om du planerar att göra en operation måste ögonläkaren dessutom prova ut lämplig konstgjord lins som kan ersätta din grumliga lins.

Behandling

Det finns en betydlig skillnad mellan grå starr och grön starr. Grå starr tar lång tid att utveckla, kan aldrig skada andra delar i ögat och kräver aldrig någon akut behandling. Till skillnad från grön starr som kan ge allvarliga synnedsättningar och i vissa fall även orsaka blindhet.

Har du fått det konstaterat att du har en grumlig lins görs en bedömning av ögonläkaren om du behöver någon behandling eller inte. Det kan ta så pass lång tid för sjukdomen att utvecklas att vissa patienter aldrig behöver någon behandling.

Operation

Är linsen mycket grumlig kan den plockas ut och ersättas av en konstgjord lins. Det är en mycket enkel rutinoperation som inte tar längre än 30 minuter. Ögats bedövas med ögondroppar och du får gå hem samma dag. Veckorna efter operationen är det viktigt att du tar ögondroppar som förhindrar ärrbildning och beläggningar på linsen.