Dåligt stöd när synen försvinner

Bra stöd minskar risken för depression för den som förlorar synen. I en studie så fick bara hälften så många en depression efter att man satt in riktade åtgärden för en bra livskvalitet. Men i Sverige är dessa åtgärder begränsade.


dåligt stöd när synen försvinnerFörändringar i gula fläcken är en vanlig orsak till att människor förlorar synen. Detta är en tuff omställning och en tredjedel av alla som drabbas blir deprimerade.

Ögonläkare Oliver Bjelkin på Skaraborgs sjukhus säger till Sveriges Radio att de som förlorar synen upplever att livskvaliteten blir väldigt nedsatt, jämfört med andra patientgrupper så som cancer.

I en amerikansk studie gav man extra psykosocialt stöd för att hålla livsgnistan uppe hos de som drabbades. Bland de 169 deltagarna var det bara hälften så många som blev deprimerade efter det extra stödet. 

Oliver Bjelkin säger till SR att vi i Sverige inte är så duktiga på det som vi borde. ”Vi är bra på det medicinska men den psykosociala biten har man inte alltid tid att ta hand om”, säger han.