Upptäckt: så triggas vanlig synnedsättning

Forskare i USA har upptäckt en avgörande trigger för inflammation i ögat som leder till makuladegeneration, en synnedsättning som drabbar var tredje person över 75 år. Upptäckten öppnar för möjligheter att behandla ögonsjukdomen i ett tidigt skede.


Makuladegeneration, eller åldersförändringar i gula fläcken, är en vanlig orsak till försämrad syn bland äldre. Det uppskattas att var tredje person över 75 år lider av synnedsättningen.

Vid både torr och våt makuladegeneration dör celler i ögats näthinna vid gula fläcken där synskärpa är som bäst, men orsaken till sjukdomen har länge varit ett mysterium.

Nu visar forskare i USA hur inflammation som leder till synnedsättning triggas. Boven i dramat är ett enzym, vid namn cGAS, som spelar en viktig roll i immunsystemet för att bekämpa inkräktande bakterier och virus.

– Det är verkligen överraskande att vid makuladegeneration, som så vitt vi vet inte har någonting med virus eller bakterier att göra, blir cGAS aktiverat och alarmsystemet triggas. Det är detta som leder till att celler i näthinnan dör och slutligen synnedsättning, säger Jayakrishna Ambati, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Behandling för 200 miljoner människor

Enzymet som verkar spela en kritisk roll i inflammation kan användas som måltavla för utveckling av läkemedel som bromsar synnedsättningen tror forskare bakom studien. Planer för utveckling av läkemedel som blockerar enzymet är igång men kommer ta flera år att nå marknaden på grund av fortsatta studier för att bekräfta säkerhet och effekt.

I ett tidigare skede kan dock nya diagnostiska metoder utvecklas för att upptäcka makuladegeneration i ett tidigt skede, till exempel genom att mäta om patienten har höga halter av enzymet i ögat.

– Nästan 200 miljoner människor i världen har makuladegeneration. Om makuladegeneration var ett land skulle det vara det åttonde största landet i världen. Det är så stort problemet är, förklarar Jayakrishna Ambati.