Makuladegeneration

Makuladegeneration är en sjuklig förändring i gula fläcken på näthinnan. Detta ger synnedsättningar. Var tredje person som är över 75 år har denna typ av synnedsättning.


Symptom vid åldersförändringar i gula fläcken

makuladegeneration

Gula fläcken är det område av näthinnan där synen är som skarpast. Det finns två olika typer av åldersförändringar i gula fläcken; torra och våta. De ger också olika symptom.

Den torra åldersförändringen är vanligast och gör att du får sämre syn under en väldigt lång tid. Därför tar det tid innan du själv upptäcker det. Symptom kan då vara att du upptäcker att du ser sämre, att du behöver starkare ljus när du läser eller att bokstäver faller bort.

Symptomen på de våta åldersförändringarna är att du får en snabbare synförändring där saker kan se förvrängda och krokiga ut.

Man får i regel dessa besvär i båda ögonen. Sjukdomen leder nästan aldrig till blindhet. 

Orsak och risker

Ärftlighet

Ärftlighet är den vanligaste anledningen till åldersförändringar i gula fläcken.

Ålder

Andra orsaker till tillståndet är ålder. Ju äldre du är desto större risk har du att drabbas.

Etnicitet

Etniska västerlänningar har en dubbelt så hög risk att drabbas jämfört med mörkhyade. Medan inuiter på Grönland har en högre risk än västerlänningar.

Andra omgivningsfaktorer

Men även diet och andra omgivningsfaktorer påverkar så som att rökning dubblerar risken att drabbas. Även trots att du har slutat röka är risken kvar.

Det finns även forskning på att ett högt intag av grönsaker ger en minskad risk. Enskilda studier visar att det finns en ökad risk för kvinnor.

Hur många är drabbade?

  • 1,6 procent av alla i åldern 52-64 år
  • 11 procent av alla i åldern 65-74 år
  • 27,9 procent av alla i åldern 75-85 år

Behandling

Långsamma synförändringar

Om du får långsamma synförändringar ska du besöka en optiker. Där får du göra en synundersökning och/eller få en remiss till en ögonläkare.

Om du har den torra åldersförändringen finns det tyvärr ingen behandling som hjälper. Men det leder alltså inte till blindhet och du kan fortfarande leva ett normalt liv.

Däremot pågår det en diskussion om att blåbärsextrakt skulle kunna hjälpa makulardegeneration.

Snabba synförändringar

Om du får snabba synnedsättning ska du dock vända dig direkt till en ögonmottagning. Då finns det en risk att du har den våta åldersförändringen.

Detta kan behandlas med läkemedel som du får av en ögonläkare. Detta bromsar utvecklingen och gör att du ser bättre. Även laserbehandling är effektivt vid den våta åldersförändringen.